• Van Dik Hout in Studio peggy51

    12 maart 2009 | Blog Blog
  • Van Dik Hout neemt een nieuw album op!  Samen met producer Evert Abbing werd er in Studio peggy51 gewerkt aan dit album.

    Van Dik Hout in Studio peggy51